TẠO HÌNH BẢN ĐỒ VIỆT NAM

TẠO HÌNH BẢN ĐỒ VIỆT NAM
Bạn sinh sống ở đâu? Ở đất nước Việt Nam xinh đẹp và hiền hòa với hình chữ S cong cong, trải dài 3 miền Bắc – Trung – Nam. Đất nước mình đẹp là thế, nên mình rất muốn mô tả lại thông qua sản phẩm tạo hình Bản đồ để giới thiệu đến bạn bè năm châu.
-Giờ học Tạo hình bản đồ Việt Nam được thực hiện bởi học sinh lớp Toddler 2 (36 tháng tuổi)-
————————
?????? ??????? ????????? ??????
?????? ???????? ?? ?ℎ???’? ???????? ??????