TẠO HÌNH BẢN ĐỒ VIỆT NAM

TẠO HÌNH BẢN ĐỒ VIỆT NAM
Bạn sinh sống ở đâu? Ở đất nước Việt Nam xinh đẹp và hiền hòa với hình chữ S cong cong, trải dài 3 miền Bắc – Trung – Nam. Đất nước mình đẹp là thế, nên mình rất muốn mô tả lại thông qua sản phẩm tạo hình Bản đồ để giới thiệu đến bạn bè năm châu.
-Giờ học Tạo hình bản đồ Việt Nam được thực hiện bởi học sinh lớp Toddler 2 (36 tháng tuổi)-
————————
𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑦 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
𝐵𝑒𝑦𝑜𝑛𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑜𝑓 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑’𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠