STEAM – CHIẾU BÓNG ĐỒNG HỒ

STEAM – CHIẾU BÓNG ĐỒNG HỒ

Ở dự án Bóng đổ và Ánh sáng, bạn nhỏ lớp Preschool – GLA Nhiêu Tứ Campus đã bắt tay vào sử dụng màn chiếu bóng để vẽ tranh đồng hồ.

Đây được xem là một hoạt động kết hợp nhiều lĩnh vực Toán học – Kỹ thuật – Khoa học và – Mỹ thuật để trẻ có thể phát huy được hết khả năng sáng tạo của mình.

Mời Ba Mẹ cùng xem những sản phẩm của con nhé!

Kiểm tra thời gian :)

Cô và Trò sau giờ hoạt động. Bạn nào cũng vui và yêu thích sản phẩm của mình!