Cấu trúc chương trình học của GLA được xây dựng dựa trên đặc điểm tâm lý – giáo dục theo từng độ tuổi, bao gồm 18 hoạt động học tập và vui chơi để mỗi ngày khi trẻ đến trường lại có thêm một niềm vui mới.

TỔNG QUAN MÔN HỌC 2019 – 2020

STT Bộ môn PRETOT TODDLER 1 TODDLER 2 PRESCHOOL KINDER PRE PRIMARY
A. BỘ MÔN CHÍNH KHÓA
1 Cảm quan
2 Ngôn ngữ
3 Thơ ca
4 Toán
5 Vận động thể chất
6 Yoga
7 Khám phá thư viện
8 Mỹ thuật sáng tạo
9 Cảm thụ âm nhạc
10 Hoạt động góc
11 Nấu ăn
12 Kỹ năng cuộc sống
13 Bộc lộ cá nhân
14 Khám phá khoa học
15 Văn hóa
B. BỘ MÔN NGOẠI KHÓA
1 Tiếng Anh 
2 Bơi lội
3 Montessori
4 Nhảy
5 Kỹ năng tiền tiểu học
6 Toán UCMAS