MONTESSORI – KỸ NĂNG ĐÁNH GIÀY

MONTESSORI – KỸ NĂNG ĐÁNH GIÀY

-Practical Life- Kỹ năng đánh giày được thực hiện bởi học sinh lớp Pre Primary C – Điện Biên Phủ Campus-

Phương pháp Montessori là phương pháp giáo dục mà trong đó coi trọng các tiềm năng của trẻ và nỗ lực để phát triển tiềm năng này bằng một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở với các giáo viên được đào tạo sâu về chuyên môn kèm theo các đồ dùng học tập được thiết kế đặc biệt. Đặc điểm nổi trội ở phương pháp Montessori là nhấn mạnh đến vai trò của tính tự lập, tự do (trong khuôn khổ cho phép) trong việc hình thành nhân cách trẻ. Ngoài ra, phương pháp này rất tôn trọng sự phát triển tâm sinh lý tự nhiên của trẻ, cũng như trang bị đầy đủ cho trẻ các kiến thức tiến bộ và hiện đại.

Cách tốt nhất giúp trẻ vận dụng tốt được những điều học được là để chúng tham gia vào các hoạt động thực tiễn. Trẻ có xu hướng bắt chước những hoạt động mà mình quan sát được. Do đó, mục đích của giáo dục Montessori là chỉ ra cách thực hiện các nhiệm vụ, để trẻ được phát triển theo cách tự thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bài học đánh giày hôm nay cũng là một trong những kỹ năng sống cần thiết khi trẻ trưởng thành. Với giáo cụ vô cùng đơn giản bao gồm xi đánh giày, khăn ẩm và đôi giày da bất kỳ, trẻ nhỏ đã có thể thực hành một cách chủ động bài học này nhiều lần cho đến khi thuần thục.

_Global Academy Education System_