HỘI THI VẼ TRANH CỔ ĐỘNG PHÒNG DỊCH COVID-19

HỘI THI VẼ TRANH CỔ ĐỘNG PHÒNG DỊCH COVID-19

Sau những ngày nghỉ Tết dài phòng dịch Covid-19, các bạn nhỏ đã được quay trở lại trường một cách an toàn.

Để mọi hoạt động trở lại với nhịp điệu thường ngày, là cả một quá trình nỗ lực và sự hi sinh cao cả của Đội ngũ Y – Bác sĩ.

Chưa làm được điều gì to lớn, các bạn nhỏ tại GLA – Nhiêu Tứ Campus, với lòng biết ơn sâu sắc, dùng chính tài năng của mình để cổ vũ tinh thần cho công tác chống dịch của nước Việt.

Việt Nam cố lên!